ZORGMARKTVERKENNER

Inzicht en richting voor uw zorgorganisatie

zorgmarktverkenner landkaart
bestuurder zorginstelling zorgmarkverkenner

Ontdek de route voor uw zorgorganisatie

Hoe organiseer ik voor mijn organisatie en mijn cliënten de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment? De Zorgmarktverkenner voorziet u van de feiten en het inzicht waarmee u focus kunt aanbrengen. Focus met betrekking tot de positie die u wilt innemen met uw organisatie en hoe u zich kunt onderscheiden. De Zorgmarktverkenner legt daarbij de verbanden met wat dit betekent voor uw omgeving en de wijze waarop u wilt samenwerken. En misschien wel het allerbelangrijkste, de Zorgmarktverkenner helpt u bij het uitzetten van de route naar de stip op de horizon waar u naar toe wilt.

De 7 stappen van de Zorgmarktverkenner

Samen met uw organisatie bepalen we de optimale route voor een Zorgmarktverkenning op maat.

Het belang van
marktverkenningen

Kent u de markt, weet u hoeveel personeel u nodig heeft de komende jaren en wat de veranderde vraag in de zorgmarkt betekent voor uw vastgoed? Doe de Zorgmarktverkenner Quickscan en ontdek hoe u zich verhoudt tot uw concurrenten.

Over de Zorgmarktverkenner

Wat is de zorgmarktverkenner?

Bureau HHM doet al jaren onderzoek voor zorgaanbieders naar verschillende onderwerpen, zoals vastgoed, personeel en de toekomstige zorgvraag. Elke vraag is uniek, maar er zijn thema's die blijven terugkomen. Er is altijd de onderliggende vraag die bijna alle zorgorganisaties bezighoudt:

Hoe organiseer ik voor mijn organisatie en mijn cliënten de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment.

Het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg- en ondersteuning, en hun ondersteuningsbehoefte verandert continu. Daarom speelt deze vraag bij iedereen. We hebben onze kennis gebundeld in een unieke aanpak, ondersteund door informatie-tools. Daarmee was de zorgmarktverkenner geboren.

Waar bestaat de zorgmarktverkenner uit?

De zorgmarktverkenner bestaat uit vier onderdelen, gebaseerd op de vragen van de meeste zorgaanbieders. De onderdelen geven informatie voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

Eerst brengen we de cliënten in de regio in kaart. Welke mensen in de regio wonen en welke ondersteuningsbehoefte deze mensen hebben en hoe u daar als zorgaanbieder uw aanbod optimaal op kunt afstemmen.

Daarnaast kijken we naar personeel. Om aan de groeiende vraag naar zorg te kunnen blijven voldoen is een effectieve inzet van het beperkt beschikbare personeel nodig. We geven input voor het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning.

Ten derde beïnvloeden verschillende ontwikkelingen hoeveel en wat voor type zorgvastgoed u als aanbieder nodig heeft om optimaal aan te kunnen sluiten bij de woonbehoefte van de cliënten. We bieden inzicht in deze ontwikkelingen en de consequenties voor het benodigde vastgoed.

Tenslotte: het zorglandschap is zowel landelijk als in de regio continu aan verandering onderhevig. We bekijken welke zorgaanbieders in de regio actief zijn, welke zorgproducten worden geleverd en welk marktaandeel de zorgaanbieder heeft. Deze informatie is essentieel bij het bepalen van de koers van een organisatie en het bieden van passende zorg.

Wat kan ik er als zorgaanbieder mee?

De zorgmarktverkenner biedt een overzicht van alle aspecten van het zorglandschap. De verkenner helpt bij het voeren van een gesprek over hoe uw organisatie de juiste zorg aan cliënten in uw regio kan bieden. U krijgt inzicht in het maken van keuzes over de strategische positionering en profilering van de organisatie. Ook toont het de opgave waar u als gezamenlijke zorgorganisaties voor staat, zodat u hierop kunt inspelen. Dit faciliteert het doorvoeren van veranderingen in het zorgaanbod en de organisatie van het zorglandschap.

Is de zorgmarktverkenner geschikt voor mijn organisatie?

Ja, de zorgmarktverkenner is geschikt voor elk type organisatie, in ieder domein. Dus of u nu een VVT-, GZ-, GGZ-, Jeugdzorg- of Welzijnsorganisatie bent, zolang u streeft naar het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. De verkenner helpt ook bij vraagstukken over cliënten, vastgoed en wonen, personeel en ontwikkelingen in het (regionale) zorglandschap.

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers.
Dat is onze missie.

Bureau HHM

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Dat is onze missie sinds 1979. Bureau HHM onderzoekt en adviseert, met passie en met visie. We brengen mensen en organisaties in beweging. Omdat zorg altijd beter kan.

Ervaren adviseurs

Bij HHM hebben we oog voor kwetsbare burgers. Met ons team van generalisten en specialisten kunnen we u van een goed advies voorzien.