Het belang

van de Zorgmarktverkenner

Cliënten

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van zorg en ondersteuning is continu in beweging. Zowel in kwantitatieve zin (om hoeveel mensen gaat het), als in kwalitatieve zin (waar hebben mensen behoefte aan). Onze Zorgmarktverkenner helpt u om inzicht te krijgen in de mensen, waar u nu en in de toekomst voor wilt zijn. Dit inzicht helpt u om strategische keuzes te maken over de positionering en profilering van uw zorgorganisatie, zodat u optimaal in kunt spelen op hun behoeften.

TIP

Bespreek de Zorgmarktverkenner eens met cliënten of met hun vertegenwoordigers. Welke ontwikkelingen zien zij? En wat betekent dit voor u als organisatie?

Personeel

Om aan de groeiende vraag naar zorg te kunnen blijven voldoen is een effectieve inzet van het beperkt beschikbare personeel nodig. Om echt vanuit de behoeften van mensen zorg te verlenen, is het nodig om zicht te hebben op zowel de kwalificaties als competenties van zorgmedewerkers. Met de Zorgmarktverkenner krijgt u informatie die u kunt gebruiken voor uw strategische personeelsplanning. Tevens krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties.

TIP

Ga in gesprek met organisaties uit andere sectoren en bespreek de mogelijkheden voor een integraal expertisecentrum, dat ook ambulant kan worden ingezet.

Woonbehoefte

Demografische, sociaalmaatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen maken dat het aantal mensen dat zorg en ondersteuning ontvangt verandert. Deze ontwikkelingen beïnvloeden het benodigde zorgvastgoed en zorgen tevens voor uitdagingen om zwaardere en complexere zorg in de thuissituatie te organiseren. De Zorgmarktverkenner geeft u inzicht in deze ontwikkelingen, toont de consequenties voor het benodigde zorgvastgoed en geeft inzicht in de woonbehoefte van uw cliënten.

TIP

Ga in gesprek met de gemeente. Wat betekent de veranderde woonbehoefte, de beweging dat meer mensen (langer) zelfstandig thuis wonen, voor wijken en buurten?

Zorglandschap

De Zorgmarktverkenner geeft zicht op het zorglandschap om u heen. Een landschap dat steeds complexer wordt. U krijgt inzicht in welke zorgaanbieders in uw regio actief zijn, welke zorgproducten worden geleverd en wat uw marktaandeel is. Deze informatie is essentieel in het bepalen van de koers van uw organisatie. Door uw huidige positie helder te hebben, kunt u een gefundeerde keuze maken over welke zorg u wilt leveren in de toekomst.

TIP

Organiseer een bijeenkomst met zorgaanbieders in de omgeving, zodat u samen de meest passende invulling kunt geven aan het zorglandschap in de regio.

Boek een vrijblijvende verkenningssessie

Wij komen graag bij u langs om te kijken hoe de
Zorgmarktverkenner ook u kan helpen.

Doe nu de online quickscan

En kijk hoe u scoort ten opzichte van andere zorgorganisaties
en wat de Zorgmarktverkenner oplevert.

Onze zorgmarktverkenners

Maak kennis met onze zorgmarktverkenners en neem contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen

Lennart Homan

Bedrijfskundige

Eline Lubbes

Gezondheidswetenschapper

Patrick Jansen

Gezondheidswetenschapper